Mapa serwisu

  »  MENU PODMIOTOWE
      »  Statut Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty
      »  Organizacja PZOFO
         »  Regulamin Organizacyjny
      »  Przyjmowanie i załatwianie spraw
      »  Praca w PZOFO
         »  Wzory dokumentów dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
         »  Dokumenty zarchiwizowane
         »  Wyniki konkursów na wolne stanowiska urzędnicze
         »  Wyniki konkursów archiwalne
      »  Ogłoszenia o przetargach
         »  Zamówienia publiczne
            »  Zamówienia 2021
            »  Zamówienia 2019
            »  Zamówienia 2020
            »  Zamówienia 2018
            »  Zamówienia 2022
         »  Wyniki przetargów nieograniczonych
         »  Ogłoszenia o zawarciu umowy
         »  Dokumenty zarchiwizowane
      »  Przeprowadzone kontrole
         »  Kontrole wewnętrzne
         »  Kontrole zewnętrzne
            »  Państwowa Inspekcja Pracy
            »  Regionalna Izba Obrachunkowa
            »  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
            »  Urząd Skarbowy
      »  Deklaracja dostępności
  »  MENU PRZEDMIOTOWE
      »  Sprawozdania finansowe
         »  2018
            »  Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  I LO Tarnowskie Góry
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  II LO Tarnowskie Góry
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskch Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
         »  2019
            »  Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  II LO w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  I LO w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat w Tarnowskich Górach
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Technikum nr 13 w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat jednostki
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         »  2020
            »  Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Centrum Kształcenia Ustawicznego
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i start
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  I LO Tarnowskie Góry
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i start
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  II LO Tarnowskie Góry
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i start
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i start
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Technikum Nr 13 w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Wieloprofilowy Zespół Szkół
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i start
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Zespół Szkół Techniczo-Usługowych
               »  Bilans
               »  Informacja dodatkowa
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
         »  2021
            »  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Informacja dodatkowa
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
            »  Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
                  »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Technikum nr 13 w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach
         »  2022
            »  Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Technikum nr 13 w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
         »  2023
            »  Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Technikum nr 13 w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
            »  Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
               »  Bilans
               »  Rachunek zysków i strat
               »  Zestawienie zmian w funduszu jednostki
               »  Informacja dodatkowa
      »  Majątek
      »  Zarządzenia Dyrektora
         »  2021
         »  2020
         »  2019
         »  2018
         »  2017
         »  2016
         »  2015
         »  2014
         »  2013
         »  2012
         »  2011
         »  2010
         »  2009
         »  2008
      »  Uchwały Zarządu Powiatu
         »  2018
         »  2017
         »  2015
         »  2016
         »  2014
         »  2013
         »  2012
         »  2011
         »  2010
         »  2009
         »  2008
      »  Uchwały Rady Powiatu
         »  2019
         »  2018
         »  2017
         »  2016
         »  2015
         »  2014
         »  2013
         »  2012
         »  2011
         »  2010
         »  2009
         »  2008
      »  Zarządzenia Starosty
         »  2013
         »  2012
         »  2011
         »  2010
         »  2009
      »  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
      »  Koordynator do Spraw Dostępności