» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu » 2009

Tytuł:  Uchwała Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 112.73 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
POWRÓT