Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2023-05-08

Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilasn
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Usunięcie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans

2023-04-04

Edycja dokumentu: Kontakt

2023-02-28

Utworzenie dokumentu: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022
Utworzenie dokumentu: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021
Utworzenie dokumentu: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020
Edycja dokumentu: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
Utworzenie dokumentu: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie pozycji menu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie pozycji menu: Bilans
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie pozycji menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie pozycji menu: Bilans
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie pozycji menu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie pozycji menu: Bilans
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Edycja pozycji menu z: bilans na: Bilans
Utworzenie pozycji menu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie pozycji menu: bilans
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie pozycji menu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie pozycji menu: Bilans
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa
Utworzenie pozycji menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie pozycji menu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie pozycji menu: Bilans
Utworzenie pozycji menu: Informacja dodatkowa

Poprzednie | Następne