» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościPowiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej dyrektor.pzofo@tarnogorski.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty mieści się w budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach , przy ulicy Legionów 35, który jest administratorem budynku.  Do budynku prowadzą dwa wejścia: bezpośrednie, w lewym skrzydle budynku lub z budynku głównego szkoły.  Do wejścia nie prowadzą schody, wejście następuje bezpośrednio z placu szkolnego.  Kancelaria Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty mieści się na parterze budynku i obsługuje petentów (zwykle  pracowników obsługiwanych przez Zespół placówek oświatowych).  Budynek nie posiada windy. Toaleta, z której mogą skorzystać petenci mieści się na parterze.
Bezpośrednio przy budynku znajduje się plac szkolny, na którym można zaparkować samochód w bliskiej odległości od wejścia.

Pracownicy Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach służą pomocą osobom niepełnosprawnym w kwestii zrealizowania spraw służbowych.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Karina Borowiec

Data wprowadzenia: 2020-10-29

Wyświetleń: 780

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2020-10-15
Edycja dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2020-10-15
Edycja dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2020-10-15
Edycja dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2020-10-29
Usunięcie dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2021-03-16
Przywrócenie dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2021-03-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK