» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » 2009

Tytuł:  Uchwała nr 238/1196/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich górach z dnia 19.10.2009r. w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem dla Dyrektora PZOFO

Załączniki:
1) Uchwała nr 238/1196/2009 Zarządu Powiatu. Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 211/1056/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 174.91 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 73.29 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 198/982/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 169/803/2008 Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Tekst jednolity Typ: PDF, Rozmiar: 142.37 KB
2) 198/982/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 124.11 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 197/970/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne

Data wprowadzenia: 2019-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 191/936/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Data wprowadzenia: 2019-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16.02.2009r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w PZOFO i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/897/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 2431.37 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-13

WIĘCEJ »
POWRÓT