» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012

Tytuł:  Zarządzenie nr 95/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3.12.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 37/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 441.77 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 83/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.10.2012 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.07.2012 r. w sprawie przekazywania przez Naczelników i Kierowników informacji o bieżącej działalności podległych im komórek i jednostek organizacyjnych do Biura Rzecznika Prasowego.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.06.2012 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenie Zarządu Powiatu

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1503.71 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 38/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 8/2012 z dnia 06.02.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 123.58 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
POWRÓT