Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2020-10-15

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności
Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności
Utworzenie dokumentu: Deklaracja dostępności
Utworzenie pozycji menu: Deklaracja dostępności
Usunięcie dokumentu: Deklaracja dostępności
Utworzenie dokumentu: Deklaracja dostępności

2020-05-13

Edycja dokumentu: Bilans

2020-05-12

Edycja dokumentu: Rachunek zysków i strat

2020-05-11

Edycja dokumentu: Bilans
Edycja dokumentu: Rachunek zysków i strat
Edycja dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Edycja dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu:
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Edycja dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Edycja dokumentu: Bilans
Edycja dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu
Utworzenie dokumentu: informacja dodatkowa
Utworzenie dokumentu: Rachunek zysków i strat
Utworzenie dokumentu: Bilans
Utworzenie dokumentu: Informacja dodatkowa
Edycja dokumentu: Zestawienie zmian w funduszu

| Następne