» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » 2012

Tytuł:  Uchwała nr 228/1114/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 56.26 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/973/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty wierzytelności

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 526.18 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/883/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przetargowego sprzedaży ruchomości zbędnych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego"

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1916.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/886/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzania likwidacji ruchomości zbędnych do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego"

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1404.21 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/641/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem lub dzierżawę składników majątku ruchomego, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 796.21 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-05

WIĘCEJ »
POWRÓT