» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011

Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 83/2011 z dnia 14.09.2011 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej na II-gim poziomie zarządzania w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 72.13 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 42.3 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 98/2011 z dnia 14.11.2011 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 91/2011 z dnia 14.10.2011 roku w sprawie przyjęcia "instrukcji regulującej zasady podróży służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski"

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 83.46 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 65/2011 z dnia 19.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 62/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.10.2010 roku w sprawie szczegółowej procedury opracowania projektów planów finansowych jednostek oświatowych oraz przekazywania środków finansowych

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 21/2011 z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 63.19 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 20/2011 z dnia 15.02.2011 roku w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzenia wzorów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Zarządzeń Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 51.52 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 13/2011 z dnia 08.02.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia procdedury dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego, zmienionego Zarządzeniem nr 6/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2010 r.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 56.44 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 56.12 KB
3) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 60.67 KB

Data wprowadzenia: 2013-07-11

WIĘCEJ »
POWRÓT