» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Dyrektora » 2009

Tytuł:  Zarządzenie Nr 21 z 2009 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 21/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 20 z 2009 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 20/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 17 z 2009 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym

Załączniki:
1) Zarządzenie 17/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16 z 2009 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 16/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 14 z 2009 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 14/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 13 z 2009 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 13/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 12 z 2009 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 12/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 11 z 2009 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie 11/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 10 z 2009 w sprawie obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 10 z 2009 w sprawie obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 22/2009 w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS

Symbol: 22/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 22/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 136.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 18/2009 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok

Symbol: 18/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 18/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 8/2009 w sprawie uznania terenu za strzeżony

Symbol: 8/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 8/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 9/2009 w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy w PZOFO

Symbol: 9/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 9/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 7/2009 w wprowadzenia polityki rachunkowości

Symbol: 7/2009

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aneks Nr 3 do Zarządzenia 6/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników PZOFO

Symbol: Aneks Nr 3 do Zarządzenia 6/2009

Załączniki:
1) Aneks Nr 3 do Zarządzenia 6/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aneks Nr 2 do Zarządzenia 6/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników PZOFO

Symbol: Aneks Nr 2 do Zarządzenia 6/2009

Załączniki:
1) Aneks Nr 2 do Zarządzenia 6/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aneks Nr 1 do Zarządzenia 6/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników PZOFO

Symbol: Aneks Nr 1 do Zarządzenia 6/2009

Załączniki:
1) Aneks Nr 1 do Zarządzenia 6/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 6/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników PZOFO

Symbol: 6/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 6/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 5/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w PZOFO

Symbol: 5/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 5/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 4/2009 w sprawie oceny okresowej pracowników PZOFO

Symbol: 4/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 4/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 3/2009 w sprawie szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej w PZOFO

Symbol: 3/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 3/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 2/2009 w sprawie wykorzystania przez pracowników PZOFO wypracowanych godzin ponadwymiarowych przepracowanych na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy ponad ustaloną normę czasu pracy

Symbol: 2/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 2/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 1/2009 w sprawie wprowadzenia jednolitowego rzeczowego wykazu akt w PZOFO

Symbol: 1/2009

Załączniki:
1) Zarządzenie 1/2009 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
POWRÓT