» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Dyrektora » 2010

Tytuł:  Zarządzenie Nr 29 z 2010 w sprawie przygotowania i publikacji informacji oraz materiałów na stronie internetowej oraz stronach BIP

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 29 z 2010 w sprawie przygotowania i publikacji informacji oraz materiałów na stronie internetowej oraz stronach BIP Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 28 z 2010 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 28 z 2010 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 24 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 24 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 22 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 22 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 21 z 2010 w sprawie zamian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 21 z 2010 w sprawie zamian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 19 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 19 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 16 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 16 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 15 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 15 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 11 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 11 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 10 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 10 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 9 z 2010 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 9 z 2010 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 8 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 8 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 7 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 7 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 6 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 6 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 5 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 5 z 2010 w sprawie zmian do zasad rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 3 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 3 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 2 z 2010 w sprawi zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 2 z 2010 w sprawi zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 1 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 1 z 2010 w sprawie zmian do polityki rachunkowości Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 308/1556/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 308/1556/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 149.95 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 27/2010 w sprawie zmiany składu osobowego grupy ds. zarządzania ryzykiem w PZOFO

Symbol: 27/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 27/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 12/2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - nabór na stanowisko Kierownika Działu Płac

Symbol: 12/2010

Załączniki:
1) 12/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 13/2010 w sprawie określenia misji realizowanej przez PZOFO

Symbol: 13/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 13/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 14/2010 w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w PZOFO oraz zasad jej koordynacji

Symbol: 14/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 14/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 94.91 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarz adzenie 25/2010 w sprawie obniżenia wymiaru czasu o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela

Symbol: 25/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 25/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 23/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli wyjazdów służbowych w PZOFO

Symbol: 23/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 23/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 20/2010 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płac

Symbol: 20/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 20/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 18/2010 w sprawie wyznaczenia Kierownika wyższego szczebla oraz grupy ds. zarządzania ryzykiem w PZOFO

Symbol: 18/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 18/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 17/2010 w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w PZOFO

Symbol: 17/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 17/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 12/2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - nabór na stanowisko Kierownika Działu Płac

Symbol: 12/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 12/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 4/2010 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych

Symbol: 4/2010

Załączniki:
1) Zarządzenie 4/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-22

WIĘCEJ »
POWRÓT