» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Dyrektora » 2012

Tytuł:  Zarządzenie 5/2012 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w PZOFO

Załączniki:
1) ZałącznikI nr 1,2,3 Typ: PDF, Rozmiar: 74.73 KB
2) Zarządzenie nr 5/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 58.98 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 11/2012 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w PZOFO oraz zasad jej koordynacji

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2013 z załącznikami Typ: PDF, Rozmiar: 86.52 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 10/2012 w sprawie powołanie grupy ds. Zarządzania ryzykiem oraz zakresu zadań Kierownika jednostki organizacyjnej, grupy ds. zarządzania ryzykiem oraz pracowników zatrudnionych w PZOFO

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 72.31 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 9/2012 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w PZOFO

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 142.67 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2012 w sprawie prowadzenia inwentaryzacji w PZOFO

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2012 zmiany zarządzenia nr 28/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późniejszymi zmianami

Symbol: Zarządzenie nr 12/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 2/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej

Symbol: Zarządzenie 2/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2012 Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 164.14 KB
2) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie nadgodzin i korzystania z wyjść prywatnych w PZOFO

Symbol: 1/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie 1/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Symbol: Zarządzenie 6/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie 6/2012 Typ: TXT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Symbol: Zarządzenie 3/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie 3/2012 Typ: TXT, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie zmian do polityki rachunkowości

Symbol: Zarządzenie 4/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie 4/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenia Nr 7/2012 w sprawie konieczności poszerzenia badań profilaktycznych dla pracowników PZOFO

Symbol: 7/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 7/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-01

WIĘCEJ »
POWRÓT